Drone og laserskanning

Vi har utstyr for å gjennomføre bakkebasert laserskanning både innendørs og utendørs. Dette kan f.eks. være skanning av infrastruktur, bygg og terreng. Vi utfører også droneflyvning for innsamling av høydedata til å lage ortofoto, terrengmodeller og kotekart. I mange tilfeller syr vi i hop data både fra tradisjonell måling, laserskanning og drone til sømløse modeller.