Om oss

Norsurvey AS holder til i Tromsø og tilbyr tjenester innen de fleste segmenter av oppmåling, inklusive bygg og anleggstikking, ingeniørtjenester, 3D laserskanning og drone samt eiendomsmålinger. Vi innehar en moderne utstyrspark og alle nødvendige godkjenninger. Vi representerer en kjernestab med dyktige oppmålingsingeniører som har erfaring fra en rekke ulike prosjekter.

Visjon / forretningsidé

«Arctic Surveyors. Spesialist innen oppmåling».

«Bygge opp et høykompetent firma innen onshore og offshore survey, med utgangspunkt i kompetanse og aktiviteter i nordområdene».

Vedtektsfestet formål

«Selskapets formål er å drive teknisk konsulentvirksomhet, onshore og offshore oppmålingsvirksomhet, reguleringsplanlegging, eiendomsutvikling samt investering i tilsvarende og andre virksomheter».

Selskapet skal ha sitt hovedkontor i Tromsø kommune.,

Godkjenninger

 • Sentral godkjenning
 • Sellihca
 • Achilles
 • StartBANK

HMS&K

Norsurvey legger stor vekt på å utføre leveranser på en kvalitetsmessig god og forsvarlig måte i henhold til gjeldende lover og avtaler.

Vi har fra 2012 i fellesskap med ekstern rådgiver utarbeidet et Kvalitetssikringssystem inkl. HMS system (HMS&K) bygd på ISO 9001:2008 standard. Hovedsystemet gjennomgås og revideres minimum en gang hvert år.

Norsurvey AS har per 7.9.2012 oppnådd sentral godkjenning innenfor følgende områder:

 • Funksjon: Prosjekterende. Fagområde: Oppmålingsteknisk prosjektering. Tiltaksklasse: 2.
 • Funksjon: Utførende. Fagområde: Innmåling og utstikking av tiltak. Tiltaksklasse: 3

Godkjenningen er gyldig i perioden 04.06.2021 til 04.06.2024.

Vi har i 2014 oppnådd nødvendige godkjenninger for at selskapet skal kunne tilby leveranser til energisektoren, olje/gass og bygg/anlegg.

Dette omfatter prekvalifisering i:

 • Achilles JQS (olje/gass), prekvalifisert per 21.2.2014 med ID nr. 60090
 • Sellihca (energi), prekvalifisert per 4.2.2014 med ID nr. 113353 og
 • Start BANK (bygg/anlegg) prekvalifisert per 28.2.2014 med ID nr. 142189.

Prekvalifiseringen oppdateres årlig.

Selskapets ansatte har tatt lovpålagte kurs og eksamen og har mulighet for flyvning i åpen kategori A1/A2/A3. Vi har også mulighet for å fly i spesifikk kategori i tettbygde strøk og over folkemengder.

Norsurvey AS oppfyller alle krav til pålagte forsikringer i tilknytning til utførelse av oppmålingsarbeid:

 • Lovpålagt Yrkesskadeforsikring, Tryg, policy nr. 8658789
 • Profesjons/ansvarsforsikring for skade på person og ting, Tryg, policy nr. 8658789
 • Utstyrs- og reiseforsikring, Tryg.
 • Obligatorisk Tjenestepensjon, DnB.
 • Person- og helseforsikringer, Tryg.

Organisering: Norsurvey AS har per desember 2018 meldt seg inn i Hovedorganisasjonen VIRKE. Vi er også medlem av Ishavsbyen Bedriftshelsetjeneste AL.

Øvrige pålagte kurs: Arbeidsvarsling kurs 1 -for alle som skal utføre arbeid på veg og kurs 2 for ledere. Førstehjelpskurs for ansatte. Fallsikringskurs.

Varemerke: Vi har registrert varemerket Arctic Surveyors® med tilhørende logo.