Drone

Drone

Droner har mange bruksområder og er spesielt egnet til rask og effektiv kartlegging av større områder, samt inspeksjon av objekter som ellers er vanskelig å komme til. Vi har lang erfaring med bruk av fotogrammetridroner til å kartlegge terreng for utarbeiding av ortofoto, klassifiserte punktskyer og terrengmodeller. Dataene kan brukes for seg selv eller i kombinasjon med data fra landmåling eller bakkebasert laserskanner. Vi syr sammen data fra alle kilder til sømløse modeller.

Typiske bruksområder er som grunnlag for masseberegning, prosjektoppfølging og som terrenggrunnlag og bakgrunnskart for prosjektering.

Vi har rutiner og sertifiserte piloter som gir oss mulighet til å fly i spesifikk kategori, i tettbygde strøk og over folk.