Oppmåling

Oppmåling

Vi utfører alle typer oppmåling, med hovedvekt på bygg- og anleggsbransjen. I tilknytning til byggeprosjekter utfører vi typisk oppmålingsteknisk prosjektering, kontroll av kartgrunnlag, georeferering av filer, etablering og vedlikehold av fastmerkenett, og forberedelse av stikningsdata og data for maskinstyring. I tillegg tilbyr vi løpende utsetting av akser og alle typer objekter, samt as-built kontroll og dokumentasjon.

Vi ivaretar i tillegg oppgaver som terrengkartlegging før, under og etter tiltaket, typisk for masseberegning og dokumentasjon. Setningsmåling underveis og etter prosjektet er ferdigstilt, samt innmåling og sluttdokumentasjon for flere typer fag, elektro, VA mv.

Vi innehar tiltaksklasse 3 for innmåling og utstikking av tiltak (UTF) og tiltaksklasse 2 for oppmålingsteknisk prosjektering (PRO)