Oppmåling

Vi utfører alle typer oppmåling innenfor segmentet bygg og anlegg. I tilknytning til byggeprosjekter utfører vi typisk både oppgaver innen PRO og UTF som kontroll og oppsett av aksegrunnlaget til nye prosjekter, GEO referering av filer, løpende utsetting og innmåling av punkt og linjer (akser), kontroll av høyder, etablering og vedlikehold av fastmerkenett. I anleggsprosjekter ivaretar vi i tillegg oppgaver som terrengkartlegging, behandling av maskinstyringsfiler, polygondrag i tilknytning til tunnelmålinger og nivellementsmålinger.    

Vi innehar tiltaksklasse 3 for innmåling og utstikking av tiltak og tiltaksklasse 2 for oppmålingsteknisk prosjektering.