Maskinstyring

Maskinstyring

Vi er forhandler av Makin`3D maskinstyring og øvrige Makin`3D produkter i Troms- og Finnmark, Ofoten-området, Vesterålen og Svalbard.

Vi tilbyr også flere ingeniørtjenester relatert til maskinstyring. Vi sørger for at du har riktige og optimaliserte data for best mulig arbeidsflyt. Vi kan også ta hånd om bearbeiding av innmålte as-built data, for riktig geometri og objektkoding ihht. kontrakt og gjeldende standarder. Vi har spesielt lang erfaring og kompetanse på FKB- og NVDB-leveranser.

I tillegg utfører vi masseberegning og dokumentasjon for alle typer prosjekter.