Ingeniørtjenester

Vi utfører en rekke ingeniørtjenester relatert til oppmålingsfaget. Dette inkluderer masseberegning og bistand til utarbeiding av målebrev, innmåling og utarbeiding av dokumentasjon for NVDB og FKB data, gjennomføring av dimensjoneringskontroll, setningsmålinger og 3 parts verifikasjoner. Vi utarbeider også temakart, terrengprofiler og industrielle målinger.