Ingeniørtjenester

Ingeniørtjenester

Vi utfører en rekke ingeniørtjenester relatert til oppmålingsfaget. Blant annet masseberegning og bistand til utarbeiding av målebrev for små og store anleggsprosjekter. Vi har også lang erfaring med innmåling og utarbeiding av dokumentasjon for NVDB og FKB, hvor vi tar oppdrag i hele landet. Setning- og deformasjonsmålinger med høypresisjonsniveller eller totalstasjon og laserskanner.