Anleggsmålinger i Nordnestunnelen

Norsurvey var ansvarlig for oppmåling i den 5,8 km lange tunnelen i Manndalen i Nord-Troms. Prosjektet ble gjennomført i tidsperioden fra 2015-2017 og arbeidet ble utført for Marti Nordnes DA.

Arbeidsoppgavene var løpende posisjonering av borerigg, innmåling og utstikking av VA, vei og tunnelprofil, masseberegning, utarbeiding av målebrev, utstikking av bru og ledelse av stikningsteam.

Prosjektet hadde en total verdi på nærmere 1 mrd kroner.