Byggstikking på Tromsøbadet

Norsurvey var ansvarlig for oppmåling på prosjektet Tromsøbadet for Bjørn Bygg AS. Prosjektet ble gjennomført i 2017-2019. Byggherre var Tromsø kommune.

Vår leveranse inkluderte tradisjonelle oppgaver innen byggstikking som løpende gjennomgang og utarbeiding av stikningsgrunnlag, utsetting av akser og etablering og vedlikehold av fastmerkenettet.

Prosjektet hadde en total verdi på nærmere 1 mrd kroner.