Eiendomsmålinger for kommuner

Typiske oppgaver inkluderer grensepåvisninger, opprettelse av ny eiendomsparsell, grensejusteringer og arealoverføringer. Vi foretar vanligvis alt arbeid frem til matrikkelføring, som kommunen selv utfører.