3D skanning av skansen

Norsurvey gjennomførte skannig av tusenårsstedet Skansen for Tromsø kommne i 2020.

Vår leveranse inkluderte punktsky og ortofoto fra drone. Vi utarbeidet i tillegg utvendig 3D modell av alle tilhørende bygg. For hovedbygget ble det laget 3D modell både utvendig og innvendig. Disse data skal i tillegg til å støtte løpende vedlikeholdstjenester også tjene som historiske bevaringsdata i fremtidig perspektiv.