Tunnelmålinger ved Altevann

Vi gjennomførte i 2019-2020 oppmålinger for Norsk Grønnkraft AS/Entreprenørservice AS  i tilknytning til bygging av den 2,8 km lange vannkrafttunnelen fra Salvasskard som ledet ned til Altevann.

Våre arbeidsoppgaver var å sørge for at tunnelen fulgte den linja som var prosjektert og at utslaget traff nøyaktig på den betongkonstruksjonen som var bygget på forhånd. Med tunnelmålinger er det svært viktig at en har kontroll på retning, noe som kreves et gjentakende målinger tilbake langs linja. Vi sørget for løpende posisjonering av TBM boreriggen og etablering av fastmerker undervegs i tunneldriften.  Tunnelen skal visstnok være den nordligste TBM-tunnelen i verden på 68,6 grader nord.